CENTRO EDUCATIVO «ALONSO QUIJADA»

Ampliación de 8+6 unidades del I.E.S.O. “Alonso Quijada”

Localización: C/ Emilia Pardo Bazán. Esquivias (Toledo)

Superficie construida: 3.070 m2